Free Websites at Nation2.com

korporacje

korporacje

Marks wcale nie usprawiedliwiał kapitalistów, a tylko tłumaczył, że kapitalista postępuje amoralnie nie dlatego, że jest on osobą amoralną, ale dlatego, że musi on amoralnie postępować aby przetrwać na wolnym rynku.” W zestawieniu z przekazem zawartym w „„Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe”. o czym wcześniej wspomniałem kapitalista jako człowiek podlega takim samym prawom moralnym jak każdy inny człowiek. Nikt przecież nie chce aby mu wyrządzano krzywdę, jaką poprzez system kapitalistyczny tworzy jeden drugiemu, nieprawdaż? Jeśli tak nie jest to znaczy ,że żyjemy w sankcjonowanym prawnie barbarzyństwie. Zdaje się ,że jak pisał Marks, to ludzie tworzą historię a nie historia ludzi. Podobnie jest z systemami gospodarowania i wynikłymi z tego konsekwencjami. Ta sentencja zawiera w sobie prawdę zasadniczą dla całej ludzkości i jeśli,DLA WYDUMANYCH PRAW RYNKU KTOŚ JĄ ŁAMIE TO POSTĘPUJE AMORALNIE DOSKONALE O TYM WIEDZĄC. NA TEJ PODSTAWIE POZWOLĘ MIEĆ ODMIENNE ZDANIE W TEMACIE, CZY KAPITALIZM TO STAN UMYSŁU, BO WYNIKA Z TEGO ,ŻE TAK PO PROSTU JEST. Kapitalizm jest wynikiem patologii umysłów, pisano przecież o psychopatach w finansjerze i korporacjach, o tych , których nazywasz hołotą.„W książce Corporation: The Patological Pursuit of Profits and Power (2004) [polskie wydanie: „Korporacja: Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą”, Lepszy świat, Warszawa 2006] reżyser i profesor prawa Joel Bakan zanalizował stałe cechy korporacji i stwierdził, że gdyby korporacje były ludźmi, stanowiłyby podręcznikowy przykład psychopaty. Psychopatia jest zaburzeniem osobowości, oddzielającym dotknięte nim jednostki od emocjonalnego świata innych ludzi. Trzonem tej patologii jest niemożność postawienia się w cudzej sytuacji. Empatia jest powiązana z sumieniem i ze zdolnością do miłości. Ci kandydaci na prezydenta są tylko przejawem zarządzanego przez korporacje systemu, który ujawnia właśnie pełne spektrum patologii w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w społeczeństwie brak jest zrozumienia skali ciemności tego systemu, nic nie ogranicza tej nieujawnionej siły w jej dążeniu do urzeczywistnienia swojej wizji.” Co tu więcej dodać?, chyba jedynie to ,że wszyscy ci ,którzy zjawisko to diagnozują nie znają jego właściwej przyczyny. Ja należę do tych , którzy już wiedzą. Artykuł na SOTT: Pathology, incorporated: The facade of American democracy Kapitalizm jako taki zajmuje się tym czym zajmuje, ale jest wynaturzeniem niegodym człowieka, gdzie człowiek człowiekowi szkodnikiem. To jest skutek biologicznej degradacji umysłów(mózgów)ludzi. Czym spowodowanej?, powołam się na taką wypowiedź; ” Prof. Julian Aleksandrowicz napisał: Wszelkie trudności społeczne, gospodarcze, polityczne, a także zdrowotne mają swoją przyczynę w wadliwej strukturze i w wadliwej czynności mózgów ludzkich, spowodowanych czynnikami ekologicznymi. Czynniki te są zewnętrzne, to znaczy możliwe do usunięcia. Stwierdzenie to wyszło spod pióra wybitnego uczonego. Jemu się to nie wydawało. On to wiedział. Napisał również, że nie ma chorób nieuleczalnych. Niedostateczna jest tylko nasza wiedza.”