Free Websites at Nation2.com

klimat

klimat

Na wolnym handlu zyskują zarówno Amerykanie jak i Meksykanie. Sęk w tym, że tylko garstka Amerykanów i Meksykanów zyskuje na tym wolnym handlu a ogromna większość zarówno Amerykanów jaki i Meksykanów na nim traci. Amerykanie tracą miejsca pracy, a Meksykanie pracują za nędzne grosze na amerykańskich kapitalistów, stąd też taka sytuacja nie może się długo utrzymać, gdyż Amerykanie z powodu braku pracy i niskich zarobków kupują te meksykańskie wyroby na kredyt, ale jak długo można żyć na kredyt? Trump chyba to zrozumiał.1. Marks odkrył obiektywną prawdę, że kapitalizm opiera się na wyzysku i że w związku z tym nieuchronna jest walka klas, jako że praca i kapitał maja antagonistyczne interesy. Marks wcale nie usprawiedliwiał kapitalistów, a tylko tłumaczył, że kapitalista postępuje amoralnie nie dlatego, że jest on osobą amoralną, ale dlatego, że musi on amoralnie postępować aby przetrwać na wolnym rynku. 2. Poza tym nie może być racjonalnej filozofii, jako że jej twierdzeń nie da się nijak zweryfikować racjonalnie, czyli metodą naukową (empiryczną). Filozof może więc bezkarnie głosić każdą bzdurę, jako że nie ma sposobu, aby ją naukowo czyli racjonalnie zweryfikować.1. Marks wyjaśnił, dlaczego w kapitalizmie dzieje się tak jak się dzieje, że wynika to z prywatnej własności kapitału i dążenia kapitalistów do maksymalizacji zysku. Kapitalizm jest to bowiem konkretny, realny ustrój społeczno-gospodarczy, a nie stan umysłu. 2. Ustroje społeczno-gospodarcze tworzą się zaś same, na skutek działania obiektywnych, niezależnych od ludzi praw rządzących społeczeństwem i gospodarką, a ludzie tylko są biernymi, nieświadomymi agentami tych praw. Nikt więc nie wymyślił kapitaizmu, tak jak nikt nie wymyślił niewolnictwa czy feudalizmu – te ustroje się bowiem ukształtowały same, na bazie technologi będącej wówczas do dyspozycji ludzi – im bardziej prymitywna była technologia, tym prymitywniejszy był ustrój społeczno-gospodarczy. Obecny poziom rozwoju technologii przekroczył zaś już dawno temu ramy kapitalizmu i stąd obserwujemy upadek kapitalizmu, tak samo jak w XVIII i XIX wieku obserwowano upadek feudalizmu. 3. Tylko w ustrojach klasowych (niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm) mniejszość żyje w raju, do którego większość nie ma dostępu. Pomóc biednym możemy zaś tylko przyspieszając upadek kapitalizmu, jako że w kapitalizmie muszą istnieć biedni, aby ten system funkcjonał. Wyobraź sobie, że nagle biedni zrobili by się bogaci – kto by wtedy w kapitalizmie chciał pracować za zarobek niższy niż wartość wykonanej pracy? Stąd też kapitalizm NIE może się obejść bez biedy, w tym bez tzw. rezerwowej armii pracy czyli bez bezrobotnych, której istnienie gwarantuje kapitalistom możliwość płacenia za wykonaną pracę ceny niższej od jej wartości, a więc umożliwia kapitalistom otrzymywanie zysku. 4. Oczywiście, że demokracja jest festiwalem miernoty i przeciętności. Stąd już Platon przestrzegał przed nią.